Servis & Příslušenství Opel

Přestavby vozidel na LPG

Servis & Příslušenství Opel

Přestavby automobilů na LPG

Zabýváme se montáží systému pro alternativní paliva - LPG do nových i ojetých vozů.
Montujeme zařízení od Landi
Renzo, které se dodává do i prvovýroby ve výrobních závodech Opel.

Co je LPG a jeho výhody

LPG (angl. Liquefied petroleum gas)
Zkapalněný ropný
plyn je směs uhlovodíkových plynů používaná jako palivo do spalovacích spotřebičů a vozidel. Je to novodobé označení pro směs topného plynu, známou jako propan-butan.

Ekonomické a ekologické palivo

Provoz vozidla Vás bude při současné ceně paliv stát přibližně o 50% méně než doposud. Litr LPG stojí v průměru o polovinu méně než litr benzínu.
S
potřeba LPG je přibližně o litr na 100 kilometrů vyšší než u benzínu (dle typu motoru max. o 5-15%.).
Také se
výrazně sníží emise automobilu, protože vozidlo poháněné plynem produkuje pouze desetinu zplodin oproti naftovému motoru, tudíž šetříte i životní prostředí.

Funkční schéma přestavby LPG:

 

 

1. Tlakový reguátor/Výparník; 2. Snímač teploty chladicí kapaliny; 3. Plynový filtr; 4. Vstřikovací potrubí plynu; 5. Tryska; 6. Řídící jednotka; 7. Přepínač LPG/benzín; 8. Tankovací ventil; 9. Multi-ventil nádrže; 10. Nádrž

Bezpečnost

Tlaková nádrž je vyrobena z oceli, vyzkoušena tlakovou zkouškou na tlak 67 barů, přičemž tlak při čerpání LPG je max. 10 barů.
Upevnění tlakové nádrže vyhovuje z bezpečnostních důvodů nárazové zkoušce EHK č. 32.
Víceúčelový ventil omezuje naplnění nádrže na 80%. Je vybaven tepelnou a tlakovou pojistkou, která při zvýšeném tlaku odpouští plyn mimo prostor vozidla.
Plynotěsná schránka společně s odvětrávacím potrubím odvádí případný únik plynu mimo prostor vozidla.

Cena

Cena systému LPG se odvíjí od typu vozu – cca 20 až 30 tisíc Kč bez DPH.

Kontakt, informace a objednávky na:

tel: 483 300 245
e-mail:
servis.lucany@eurocarvik.cz


Opel servis on-line

Využijte možnosti objednání Vaší návštěvy servisu Opel.

Objednat na servis