Servis & Příslušenství Opel

Výměna oleje v automatické převodovce

Servis & Příslušenství Opel

Výměna oleje v automatické převodovce

 

V rámci rozšiřování služeb nabízíme našim zákazníkům od letošního roku profesionální výměnu oleje v automatických převodovkách za použití moderních specializovaných přístrojů, které spolu s našimi odborně proškolenými pracovníky poskytnou vaší automatické převodovce maximální péči.

Lépe měnit olej než draze opravit převodovku!

 

Proč a kdy olej v automatické převodovce měnit?

Mezi širší veřejností dnes převládá zcela mylný názor, že automatické převodovky mají takzvanou doživotní náplň oleje z výroby a tudíž se o výměnu oleje v ní starat nemusí.

Jde o velký omyl způsobený neinformovaností. Dnešní moderní automatické převodovky jsou daleko složitější a jemnější zařízení než motory vašich aut, ve kterých si necháte měnit olej zcela automaticky. V útrobách automatické převodovky se nachází přesný hydraulicko mechanický přenos síly motoru na kola vozu, velice citlivý na jakékoliv znečištění oleje. Stárnoucí olej ztrácí své přirozené vlastnosti, snižuje se jeho viskozita a hustota, ulpívají v něm drobné částice vzniklé otěrem pohyblivých částí v automatické převodovce a tím vzniká velká pravděpodobnost snížení životnosti a zhoršení funkčnosti automatické převodovky (rázy při řazení, nepravidelné řazení apod.). To může vést k vážné závadě (hydrodynamický měnič momentu, lamelové spojky, planetové soukolí apod.), proto je třeba věnovat výměně oleje v automatické převodovce dostatek pozornosti, a to v pravidelných intervalech.

Doporučený interval výměny oleje v automatické převodovce je u nového vozu po najetí 100.000km, a poté každých 60.000km.

Nejčastější chyby

Nejčastějšími chybami při používání automatické převodovky, které zpravidla vedou k jejímu poškození a následné opravě jsou:

  • zanedbání údržby (nebyla provedena výměna oleje automatické převodovky),
  • přesouvání řadicí páky do polohy neutrál N na jedoucím vozidle a opětovné přesunutí do poloh pro jízdu D - tzv. vyřazování (navíc tato činnost zvyšuje spotřebu paliva),
  • řazení jízdních režimů při sešlápnutém plynovém pedálu (vždy napřed přesunout páku do polohy pro jízdu, až poté sešlápnout plynový pedál),
  • přesouvání řadicí páky z polohy jízda D do polohy zpátečky R (např. při poklusu o vyproštění zapadlého vozu),
  • přesunutí řadicí páky do polohy pro parkování P, když je vůz v pohybu (vozidlo musí zcela stát),
  • přílišné vytáčení motoru (tzv. agresivní jízda) s nedostatečně prohřátou automatickou převodovkou.

 

Rozdíl ceny prevence a opravy automatické převodovky

Cena za výměnu filtru a oleje automatické převodovky se pohybuje od 7.000 Kč u starších typů automatických převodovek, do 9.500 Kč u moderních automatických převodovek podle množství oleje potřebného k výměně a ceny filtru.

Cena opravy automatické převodovky začíná na 25.000 Kč, nejčastěji se pohybuje mezi 45.000 Kč – 65.000 Kč, a v případě celkové repase se často vyšplhá nad hranici 100.000 Kč.

 
 

Těmto finančně náročným opravám můžete předejít pravidelnou výměnou oleje v automatické převodovce.


Opel servis on-line

Využijte možnosti objednání Vaší návštěvy servisu Opel.

Objednat na servis