Pojištění

Pojištění

EURO CAR Vik, s.r.o. komplexně řeší pojištění vozidel přes Pojišťovnu UNIQA, a.s.
 

Info o společnosti
UNIQA zahájila svoji činnost v roce 1993. Jako držitel univerzální pojišťovací licence si vytvořila široké portfolio pojistných produktů pokrývající všechny segmenty českého trhu pojištění osob a majetku, fyzických i právnických osob.

Spoluzakladatelem a jediným akcionářem UNIQA pojišťovny je největší rakouská pojišťovací skupina UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH.

Díky silnému kapitálovému zázemí a dlouholeté zkušenosti zahraničního partnera se UNIQA velmi rychle stala stabilním pojišťovacím ústavem na českém trhu. Od dob svého vzniku se počáteční jmění společnosti několinásobně navýšilo, dnes činí 480 miliónů korun. Síť více než 90 poboček řízených 6 regionálními ředitelstvími zabezpečuje intenzivní servis pro zákazníky na celém území České republiky.
 

Koncernové hodnoty UNIQA Group

Kvalita: UNIQA chce být jedinečná, stejně jako jsou jedinečné nároky a přání našich klientů, kteří mají právo na prvotřídní servis.

Respekt: vzniká jako přirozený vztah, který si musí UNIQA svými službami zasloužit. Dlouhodobě usilujeme o stabilní vztah s klientem založený na vzájemné důvěře.

Serióznost: je základem našeho podnikání. UNIQA přibírá odpovědnost za to, že veškeré aktivity budou transparentní a budou odpovídat nejpřísnějším měřítkům etiky.

Partnerství: chceme být silným protějškem pro naše klienty i obchodní partnery. Jen společně jsme schopni budovat stále schopnější tým, stále silnější společnost.

Pružnost: v době neustálých a převratných změn je nezbytné reagovat rychle na měnící se život, potřeby a přání. UNIQA chce patřit k flexibilním a inovativním společnostem.

 

Pojištění vozidel UNIQA. Aby pro Vás bylo řízení příjemným zážitkem.

UNIQA a pojištění vozidel

Pojištění vozidel UNIQA je stavebnicové pojištění, které je připraveno poskytovat pojistnou ochranu pro Vaše vozidlo podle Vašich potřeb. Základními produkty je POV a KASKO, které lze uzavřít buď samostatně či dohromady v jedné smlouvě, kde lze navíc využít slevy za kombinaci pojištění v jedné smlouvě. K těmto produktům nabízíme řadu doplňkových pojištění. Všechny druhy pojištění jsou nabízeny zpravidla v několika variantách. Asistence je bez příplatku součástí každého pojištění POV i KASKO. Za mírný příplatek si můžete rozsah asistence zvětšit na tzv. „Rozšířenou asistenci“.

Pojištění KASKO

 Komplexní program havarijního pojištění, který kryje škody vzniklé na Vašem vozidle i v případě, že jste sami viníkem nehody. Díky KASKU se nemusíte bát ani odcizení vozu či jeho součástí, rozbití skla, živelních škod a dalších nepříjemných událostí. Pojištění obsahuje malou asistenci UNIQA. Aby pojištění bylo vhodné opravdu pro všechny klienty, můžete si vybrat z těchto variant:
- kompletní: komplexní havarijní pojištění, které Vás chrání pro případ nehody, vandalismu, před pádem věci na vůz, před živelními škodami a odcizením
- havarijní: pojištění pro ty, kteří se chtějí chránit pro případ nehody, proti pádu věci a živelním škodám
- odcizení: chrání Vás v případě odcizení vozu či jeho části a před živelními škodami.

Z této základní nabídky pojištění KASKO nelze uplatňovat nároky na zapůjčení náhradního vozidla pro vozidlo žádné tovární značky.

KASKO Max:

 UNIQA má pro vybrané značky vozidel nový produkt, díky němuž má klient nárok na pojistné plnění ve výši pořizovací ceny svého vozidla v případě totální škody po dobu 1 roku (KASKO MAX 12) nebo 2 let (KASKO MAX 24) nebo 3 let (KASKO MAX 36) po odečtení spoluúčasti a zbytků. Produkt je určen pro nová vozidla.

Všechny varianty KASKO MAX navíc obsahují:
- příspěvek na zapůjčení jiného vozidla
- pojištění čelního skla se spoluúčastí pouze 5% z pojistného plnění minimálně 500 Kč bez vlivu na Bonus/Malus
 

S každým pojištěním KASKO dále získáte:

 - možnost využívat 24 hodin denně služeb Základní asistence UNIQA
- slevu až 20% za odpovídající zabezpečení vozidla, při pojištění pro případ odcizení slevu až 40% z pojistného
- jízda bez nehod se Vám opravdu vyplatí - díky systému Bonus/Malus získáte slevu až 50% z celkového pojistného
- pojištění platné nejen na území České republiky, ale na celém území Evropy
- zvýhodněnou cenu (sleva 50%) na provedení SBZ OCIS (pískování skel), kterou poskytuje smluvní partner Cebia na základě uzavření smlouvy pro pojištění vozidla u UNIQA
 

Doplňkové pojištění :

Pojištění právní ochrany
 

Pojišťovny UNIQA a D.A.S. v rámci strategického partnerství spolupracují v oblasti pojištění vozidel.

Od července poskytují společný produkt složený z povinného ručení a havarijního pojištění UNIQA a pojištění právní ochrany vozidel D.A.S.

Zatímco povinné ručení jako zákonem předepsané pojištění uzavírá každý motorista a havarijní pojištění je zejména u novějších vozidel standardním produktem, pojištění právní ochrany vozidla je stále považováno za doplňkový produkt, jehož potenciál zatím v České republice není zdaleka využitý. UNIQA a D.A.S. se rozhodly společně se zasazovat o to, aby se pojištění právní ochrany stalo stabilní součástí skutečně komplexní pojistné ochrany motoristů.

Povinné ručení UNIQA
 

Toto zákonem předepsané pojištění Vás bude chránit v případě škod vzniklých z provozu vozidla. Vztahuje se na Vámi způsobené škody jinému a zároveň Vás chrání před neoprávněnými nároky druhých. V závislosti na výši Vámi zvolených limitů pojistného plnění budete spolehlivě kryti proti škodám a nárokům, které nemůžete předvídat, ale které mohou při provozu a případné havárii Vašeho automobilu nastat. U UNIQA získáte pojištění na limity stanovené zákonem za zajímavé pojistné. Za mírný příplatek pak s UNIQA získáte limity výrazně vyšší, a to 50 miliónů Kč při škodách na majetku a 60 miliónů Kč při škodách na zdraví. Abyste byli pojištěni opravdu dokonale, doporučujeme zvolit tyto vyšší limity, případně nejvyšší limity 100 milionů Kč pro škody na majetku i na zdraví. Pojištění je platné nejen v ČR, ale i na území Evropy, územní platnost je uvedena na zelené kartě, vydávané UNIQA pojišťovnou. POV obsahuje asistenci UNIQA.


S povinným ručením od UNIQA navíc získáte:
 

- slevu 5 % z celkové částky jako bonus za každý rok bez nehod
- možnost využít 24 hodin denně služeb Základní asistence UNIQA


Nové produkty POV od 1.10.2009

 Povinné ručení MAX – varianta POV, která zahrnuje i škody způsobené živlem na pojištěném vozidle (kroupy, povodeň, vichřice) a odcizením pojištěného vozidla. Lze sjednat pro osobní vozidla s rokem výroby 2003 a starší.

Povinné ručení Ekonom – nejlevnější varianta POV pro vozidla provozovaná převážně na území ČR. V případě zahraniční škody je uplatňována spoluúčast 10.000 Kč. Lze sjednat pro osobní vozidla a motocykly s rokem výroby 2006 a starší.

Další výhody povinného ručení UNIQA:
 

- sleva pro mimopražské vozy
- sleva pro řidiče nad 55 let
- zvýhodnění pro mladé řidiče do 28 let, kteří jezdili poslední 3 roky bez nehody
- sleva pro lékaře
- sleva pro držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P
- rychlá likvidace pojistných událostí
 


SKLA
 

Tímto produktem se uzavírá doplňkové pojištění vztahující se pouze na skla Vašeho vozidla. Jedná o pojištění Vašeho vozidla pro případ poškození či zničení skel, které lze sjednat ve dvou variantách:
samotné čelní sklo či všechna skla vozidla (včetně skel střešních a světlometů)


ZAVAZADLA
 

Tímto produktem se uzavírá doplňkové pojištění vztahující se pouze na zavazadla cestujících ve vozidle. Jedná se o doplňkové pojištění pro případ odcizení či poškození zavazadel z vozidla, které lze uzavřít na pojistné částky 5.000 Kč až 100.000 Kč.


SEDADLA

 Tímto produktem se uzavírá doplňkové pojištění, které cestujícím ve vozidle v případě havárie umožňuje finanční náhradu za škody na životě, trvalých následků na zdraví či za pobyt v nemocnici z důvodu úrazu při havárii. Pojištění se uzavírá v několika variantách násobků pojistných částek a lze jej uzavřít buď pro:
- pouze řidiče
- nebo všechny osoby cestující ve vozidle.
Toto pojištění v případě úrazu či smrti pomáhá zmírnit vzniklé finanční problémy a částečně tlumí těžké chvíle rodiny.


ASISTENČNÍ SLUŽBY
 

Základní asistence UNIQA je bez příplatku součástí každého pojištění POV i KASKO. Za příplatek si můžete rozsah základní asistence zvětšit na tzv. „Rozšířenou asistencí“. Je s Vámi opravdu všude a vždy připravena Vám pomoci. Operátoři pro Vás zajistí pomoc při malých i velkých nepříjemnostech. Pomůžeme Vám s opravou či odtažením nepojízdného vozidla v České republice i v zahraničí. Není problémem pro Vás zajistit ubytování nebo dopravu cestujících do místa bydliště či cíle cesty.

Leták UNIQA ASISTENCE 2012

On-line formulář hlášení škody z pojištění dopravních prostředků

Záznam o nehodě